SO Legnica – wyrok z 21.10.2021 r. – ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF, zawartej z d. DOM Bank (aktualnie Getin Noble Bank S.A.)

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego GETIN.

Wyrokiem z dnia 21.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Joanna Tabor-Wytrykowska), w sprawie o sygn. akt I C 388/20, ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Getin Bank S.A. DOM Hipoteczny Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank S.A.) jest NIEWAŻNA.
W dalszej kolejności sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku kwoty, które przekazali tytułem rat kredytu.Sąd podzielił zatem prezentowaną przez Kancelarię argumentację o konieczności ustalenia na przyszłość, że umowa nie wiąże oraz przysługiwaniu Klientom roszczeń finansowych obejmujących to co przekazali faktycznie bankowi.
Pozew został złożony we wrześniu 2020 r.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/users/lab77/public_html/lab71/wp-content/themes/uncode/vc_templates/vc_button.php on line 452
ZOBACZ WYROK SĄDOWY

SO Jelenia Góra – wyrok z 13.07.2021 r. – ustalenie nieważności umowy kredytu zawartej z d. Getin Bank DomBank Hipoteczny, w sprawie przeciwko Getin Noble Bank.

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN (dawny DomBank Hipoteczny).
W dniu 13 lipca 2021 roku w sprawie naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A., Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, SSO Dorota Witek, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu zawartej z dawnym DomBank Hipoteczny oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz powodów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, jak również zasądził od banku zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 678/20).

Pozew został złożony w czerwcu 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


GETIN (DomBank) – wyrok SO Wrocław z 23.10.2020 r. – umowa nieważna + zasądzenie

Z radością informujemy o kolejnej naszej wygranej !
Tym razem, wygrana z Getin Noble Bank S.A. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu – wyrok z dnia 23.10.2020 r., sygn. akt XII C 813/18 (SSO Ziemowit Barański): ustalenie w sentencji orzeczenia nieważności umowy kredytu w całości oraz zasądzenie zwrotu świadczeń kredytobiorców wobec banku jako nienależnych (zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Sąd uznał, że umowa zawarta z dawnym Getin Bankiem (DOM Bank) z 2008 r., indeksowana do franka szwajcarskiego powinna być uznana w całości za nieważną, a to z uwagi na fakt, iż eliminacja z tej umowy klauzul niedozwolonych, określających przeliczenia kursowe, w tym także zasady oprocentowania wg tzw. indeksu DBCHF – które to klauzule statuują główne świadczenia stron i pozostają niejednoznaczne – nie pozwala na dalsze istnienie i wykonywanie tej umowy.

Co istotne, konkretny wzorzec umowy z DOM Bank zawierał
tzw. pouczenie kredytobiorcy o ryzyku kursowym, jednak zdaniem Sądu informacja
po pierwsze nie odnosiła się do tego konkretnego kredytu z umowy, a pokazywała
pewien model, po drugie zaś, sposób jej zredagowania miał jedynie utwierdzać
kredytobiorcę, że kredyt powiązany z walutą CHF jest dla niego korzystny.

Sąd także zauważył, że w istocie banki są instytucją
zaufania publicznego i nawet jeśli w 2008 r. nie było wyraźnego przepisu
nakładającego konkretne obowiązki informowania kredytobiorców o wszelkich
skutkach sprzedawanego produktu, to nie oznacza to, że bank powinien oferować
produkt zbliżony do – jak to określił Sąd – gier losowych lub hazardu.

Co równie istotne w kontekście orzecznictwa apelacji
wrocławskiej, Sąd w składzie orzekającym jednoznacznie opowiedział się za
niemożnością uzupełniania umowy przepisem dyspozytywnym w rodzaju kursu
średniego NBP i przed zamknięciem rozprawy oddalił wniosek banku o biegłego na
tę okoliczność.

Nie pierwszy już raz Sąd w tym składzie jasno wskazał, że dopóki umowa kredytu nie została wykonana (spłacona) istnieje interes prawny w ustaleniu, czy jest ważna czy nie (art. 189 k.p.c.).

Roszczenia pieniężne zasądzono zgodnie z polskim porządkiem prawnym – wg teorii dwóch kondykcji.

Wyrok zapadł po 3 latach sporu. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny